INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 06.03.2021

Innkalling til årets generalforsamling ble sendt alle medlemmer i NMK 19.02.2021.
Vi anmoder alle de som ikke har mottatt innkallingen om å sjekke "spam boksen", eller gå på www.nkk.no/minside og sjekke at riktig e-post, adresse og mobilnummer er registrert, samt at betaling av kontingent er gjort.

Styret i NMK

Pinseutstillingen 2020

NMK på Facebook

fb nmk

NMK Trøndelag på Facebook

fb nmk