Årets LC-mynde 

1. Deltagelse på minst tre prøver avholdt i nordiske land i løpet av året.
2. Plasseringen på årsbeste-listen baseres på gjennomsnittet av de tre beste poengsummene.
3. Hunden må ha oppnådd minst 67 poeng på samtlige tellende prøver.
4. LC-prøver med spesielle krav til deltagelse, som for eksempel EM, teller ikke.
5. Hunder som konkurrerer om å bli årets LC-mynde/rase, må ha norsk LC-lisens.

LC-utvalget avd. øst har fått tilbakemeldinger på at dagens utregning kjennes urettferdig og utdatert, og fremmer derfor et nytt forslag.

Begrunnelse:
1. Hund med bare én eller to starter bør også få mulighet til liste-plassering hvis resultatene er gode nok. Hund med f.eks. to 1. plasser bør ha sin naturlige plass på listen og ikke slås av hunder med flere prøver og dårligere resultat.
2. Dommere ligger forskjellig på poengskalaen, slik at hunder med middels plassering kan ha høyere poeng enn hunder med topp-plassering og derved komme høyere opp på årsbeste-listen enn hunder med bedre plasseringer.
3. Tidligere var det krav om 67 poeng av maks poengsum for cert, og dette var bakgrunnen for minimum poeng for å få tellende resultat til listen. Dette er nå endret i revidert regelverk til at et krav om at hunden har oppnådd minst 75 % av maks poengsum.
4. Bør gjelde fremdeles da det er egne kriterier for å delta på mesterskap.
5. Bør gjelde fremdeles da dette er en liste for norske hunder.

LC-utvalget avd. øst fremmer følgende forslag gjeldende f.o.m. 1.1.2023:
1. Ingen minimums-deltagelse på prøver. Inntil 3 prøver er gjeldende.
2. Plasseringen på årsbeste-listen baseres på poeng iht. plassering og slåtte hunder, se under.
3. Hunden må ha oppnådd minst 75 % av maks poengsum på samtlige tellende prøver.
4. LC-prøver med spesielle krav til deltagelse, som for eksempel VM, teller ikke.
5. Hunder som konkurrerer om å bli årets LC-mynde/rase, må ha norsk LC-lisens.
6. Listen presenteres med alle hundens resultater, de ikke-tellende i parentes.
7. Denne modellen gjelder både for årets LC-mynde og årets LC-rase.

Poeng for prøvene regnes ut slik:
1. plass 20 p
2. plass 18 p
3. plass 16 p
4. plass 14 p
5. plass 12 p
6. plass 10 p
7. plass 8 p
8. plass 6 p
9. plass 4 p
10. plass 2 p
Fra 11. plass og nedover får hunden ingen plasseringspoeng.

Hver deltagende hund får i tillegg 1 poeng per slåtte hund innen rasen/klassen/kjønn, begrenset ned til 20 startende. Samtlige hunder som får startsignal i omgang 1, regnes som slåtte hunder.

NMK på Facebook

fb nmk

NMK Trøndelag på Facebook

fb nmk