Styredokumenter avd. Trøndelag

2022

Årsmøte 31.03.2022 >>
Årsberetning 2021 NMK avd Trøndelag >>
Årsberetning Avlsutvalget 2021 NMK avd Trøndelag >>
Årsberetning LC 2021 NMK avd Trøndelag >>
Regnskap 2021 NMK avd. Trøndelag >>
Revisørberetning for årsregnskap 2021 >>
Styremøte NMK avd. Trøndelag 03.03.2022 >>
Styremøte NMK avd. Trøndelag 15.03.2022 >>
Styremøte NMK avd. Trøndelag 18.05.2022 >>
Styremøte NMK avd. Trøndelag 25.05.2022 >>
Referat fra arbeidsmøte mellom NMK avd. Trøndelag og NWK 02.06.2022 >>
Styremøte NMK avd. Trøndelag 27.09.2022 >>

2021

Styremøte NMK avd. Trøndelag 14.01.2021 >>
Styremøte NMK avd. Trøndelag 20.01.2021 >>
Styremøte NMK avd. Trøndelag 24.02.2021 >>
Årsmøte 22.03.2021 >>
Årsberetning 2020 NMK avd Trøndelag >>
Regnskap 2020 for NMK avd. Trøndelag >>
Årsberetning 2020 LC avd Trøndelag >>
Regnskap 2020 for LC avd. Trøndelag >>
Revisørberetning for årsregnskap 2020 >>
Styremøte NMK avd. Trøndelag 21.04.21 >>
Styremøte NMK avd. Trøndelag 05.05.21 >>
Styremøte NMK avd. Trøndelag 26.05.21 >>
Styremøte NMK avd. Trøndelag 07.06.2021 >>
Styremøte NMK avd. Trøndelag 21.06.2021 >>
Styremøte NMK avd. Trøndelag 01.07.2021 >>
Styremøte NMK avd. Trøndelag 10.08.2021 >>
Styremøte NMK avd. Trøndelag 07.09.2021 >>

2020

Årsmøte 03.03.2020 >>
Årsberetning 2019 NMK avd Trøndelag >>
Årsberetning 2019 LC avd Trøndelag >>
Regnskap 2019 for NMK avd. Trøndelag >>
Revisørberetning for årsregnskap >>
Styremøte NMK avd. Trøndelag 09.01.20 >>
Styremøte NMK avd. Trøndelag 07.07.2021 >>

2019

Styremøte i NMK avd. Trøndelag 22.10.2019 >>
Evalueringsmøte lure coursing 22.10.2019 >>
Årsberetning 2018 NMK avd. Trøndelag >>
Årsmøte NMK avd. Trøndelag 07.03.2019 >>
Regnskap 2018 NMK avd. Trøndelag >>
Revisorberetning årsregnskap NMK avd. Trøndelag >>
Styremøte NMK avd. Trøndelag 01.04.19 >>
Styremøte NMK avd. Trøndelag 20.06.10 >>
Styremøte 07.01.2019 >>

2018

Januar / Februar
Styremøte NMK Avd. Trøndelag 15.01.2018 >>
Styremøte NMK Avd. Trøndelag 12.02.2018 >>

Mars
Styremøte NMK Avd. Trøndelag 19.03.2018 >>

Juni
Styremøte 21.06.2018 >>

August / September
Styremøte 14.08.18 >>
Styremøte 15.09.18 >>

Oktober
Samarbeidsmøte mellom LC avd Trøndelag og Norsk Myndeklubb avd. Trøndelag samt evaluering av Høstprøven 2018 10.10.2018 >>

2017

Januar / Februar
Styremøte NMK Avd. Trøndelag 09.01.2017 >>
Styremøte NMK Avd. Trøndelag 02.02.2017 >>

Mars
Årsmøte NMK Avd. Trøndelag 09.03.2017 >>

April
Styremøte NMK Avd. Trøndelag 06.04.2017 >>

Mai
Styremøte NMK Avd. Trøndelag 29.05.2017 >>

Juni
Styremøte NMK Avd. Trøndelag 12.06.2017 >>

Juli / August
Styremøte NMK Avd. Trøndelag 10.07.2017 >>
Styremøte NMK Avd. Trøndelag 31.08.2017 >>

September
Styremøte NMK Avd. Trøndelag 29.09.2017 >>

2016

Januar / Februar
Dagsorden årsmøte 05.02.2016 >>
Referat årsmøte NMK avd. Trøndelag 05.02.2016 >>
Referat Årsmøte NMK avd. Trøndelag 05.02.2016 >>
Årsberetning 2015 NMK avd. Trøndelag >>
Revisorberetning 2015 >>
Signert regnskap 2015 >>
Styremøte NMK Avd. Trøndelag 18.02.2016 >>

Mars
Styremøte NMK Avd. Trøndelag 07.03.2016 >>
Styremøte NMK Avd. Trøndelag 16.03.16 >>

April
Styremøte NMK Avd. Trøndelag 05.04.2016 >>

Mai / Juni
Styremøte NMK Avd. Trøndelag 10.05.2016 >>

Juli
Styremøte NMK Avd. Trøndelag 07.06.2106 >>

August
Styremøte NMK Avd. Trøndelag 18.08.2016 >>
Styremøte NMK Avd. Trøndelag 30.08.2016 >>

September
Styremøte NMK Avd. Trøndelag 15.09.2016 >>
Styremøte NMK Avd. Trøndelag 22.09.2016 >>

2015

Årsmøte 2015 i NMK avd. Trøndelag >>

NMK på Facebook

fb nmk

NMK Trøndelag på Facebook

fb nmk