Historie

Opprinnelsen til dagens Norsk Myndeklubb fant sted den 11. mars 1946. Datidens enerådende afghaneroppdretter Isabella Cavallini Tønnesen tok initiativet til dannelsen av en klubb under navnet Norsk Afghaner Klubb.

Allerede under startfasen sonderte man mulighetene for å stifte en klubb som også omfattet de andre mynderasene, men ikke før i 1957 gikk borzoi og whippet inn i klubben, som dermed skiftet navn til Norsk Whippet, Russisk og Afghansk Myndeklubb (NWRAMK). På klubbens 20-års jubileumsutstilling på Frogner Stadion 22. mai 1966, deltok rekordantallet 66 mynder, hvorav hele 32 whippets.

Pr. 1971 hadde klubben ca 200 medlemmer, men antallet steg drastisk etter at Norsk Kennel Klub (NKK) i 1972 vedtok at klubben også skulle omfatte rasene irsk ulvehund, italiensk mynde, saluki og skotsk hjortehund, mens greyhoundfolket allerede i 1952 hadde dannet sin egen klubb. I 1975 fikk klubben NKKs godkjennelse til også å inkludere rasene faraohund, podenco ibicenco og sloughi.

Klubbens første lokalavdeling ble stiftet i Trøndelag i 1977. Samme år ble det dannet en egen klubb for irsk ulvehund, som dermed gikk ut av NWRAMK.

I 1990 skiftet klubben igjen navn til det mer kortfattede Norsk Myndeklubb. Klubben omfatter i dag alle mynderasene i gruppe 10, unntatt greyhound, irsk ulvehund og whippet.

NMK I DAG

Norsk Myndeklubb er i dag en høyst levende klubb med jevnlige møter og aktiviteter. Hvert år arrangeres Pinseutstilling og Høstutstilling for alle raser i gruppe 10.

Alle rasene har sitt eget utvalg, som skal fremme kunnskap om sine respektive raser, og som er ansvarlig for stoff til medlemsbladet Mynden.
Tre ganger i året kommer medlemsbladet Mynden ut. Det inneholder artikler, historier, annonser, utstillings-PM, informasjon fra alle utvalgene, bilder, utstillingsresultater, etc.

Lure coursing blir ivaretatt av LC avd.Østlandet og LC avd.Trøndelag.  De har ansvaret for registreringer, utdannelse av LC personell med mere.
LC avd. Østlandet er direkte underlagt Norsk Myndeklubb som arrangerer treninger, lisensløp og prøver for mynderasene. 
Mer informasjon om dette kan du få på www.lurecoursing.no

NMK på Facebook

fb nmk

NMK Trøndelag på Facebook

fb nmk