Informasjon vedrørende donasjon/lån til NKK

Styret har, i lengre tid, fulgt med i nyhetsbildet rundt NKK's situasjon i forbindelse med korona pandemien og tap av inntekter. Da styret sitter med et personlig ansvar relatert til hvilke beslutninger det tar, har denne spesielle situasjonen vært krevende å ta stilling til. Dette spesielt på grunn av at det ikke fremkommer noe regnskap eller budsjett fra NKK på hva de 10 millionene de trenger i driftskapital ut året er basert på. Et regnskap/budsjett er etterspurt, men ikke mottatt.
Styret ønsker nødig at NKK skal slås konkurs, så vi har, på styremøte 06.05.2020, besluttet å gi NKK et lån på kr. 50 000. Styret håper at en generalforsamling kan bli avholdt i løpet av høsten slik at generalforsamlingen kan komme med føringer om et større lån skal gis eller om lånet skal konverteres til donasjon. Dagens beløp er satt på bakgrunn av mangel på budsjett eller regnskap fra NKK`s side.

Hilsen Styret i NMK

Pinseutstillingen 2020

NMK på Facebook

fb nmk

NMK Trøndelag på Facebook

fb nmk