Helseundersøkelsen: siste frist for svar den 30.september

Kjære Mynde-eier
Tusen takk til alle dere som allerede har svart på undersøkelsen! Det har kommet inn mange svar. Vi håper likevel at enda flere skal besvare undersøkelsen før vi avslutter, slik at vi kan nærme oss den svarprosenten som er oppnådd på andre raser. Dette vil bidra til å gi raseklubben en best mulig oversikt over situasjonen i rasen.
Husk at undersøkelsen er anonym – raseklubben vil bare få oppgitt prosent-antallet av de ulike avkrysningene i undersøkelsen. Vi er derfor glade om de av dere som enda ikke har svart vil delta med en beskrivelse av din/dine hunder ved å følge linken under. Undersøkelsen er åpen for alle hunder av rasen.
Vi ønsker også at det legges inn opplysninger om hunder som er døde- det er den eneste muligheten til å finne levealder og dødsårsaker i rasen. Hvis dere har flere hunder, kan linken brukes flere ganger.

Vennlig hilsen
Frode Lingaas
Veterinærhøgskolen

Kynologikurs den 9.- 11.oktober

Moss og Omegn Hundeklubb har invitert Per Harald Nymark til å ha Kynologikurs den 9.- 11.oktober.
Det ønskes at flest mulig skal få mulighet å delta og frist er dermed utsatt til den 21. september.

For mer informasjon, se link: Kynologikurs

INFO EDS

Spesialutstillinger:

Dag: Fredag 4.9-2015
Tid:
Afghaner: 13.00
APPSU: 13.00
Borzoi: 14.00
Italiener: 13.00
Sauki: 13.00
Whippet: 13.00

Endelig er snart EDS her og flere raseutvalgs spesialer er klare! Husk å beregne god tid til Lillestrøm. For parkering, klikk linken: KART
Tid for oppmøte ser dere beskrevet over. Overtagelse av ringene skjer klokken 13.00, og bedømmingen vil foregå i hall D. Noe forsinkelser kan forekomme.
For mer utfyllende informasjon til arrangementet, se EDSs egen hjemmeside: EDS 2015

EDS og utregning av årets raser i NMK

Til informasjon:
Resultatene fra EDS’ utstilling lørdag 5/9, kan ikke tas med i utvalgenes utregning av Årets rase 2015.
Plasseringssystemet denne dagen er ikke forenlig med NMK’s regler for utregning.
EDS følger FCI’s system (se linken nedenfor), med beste hannhund- og beste tispeklasse, men bare tre plasseringer (junior, CACIB-vinner og veteran); det blir altså ingen slike klasser med CK-hunder.

(EDS: Bedømmelse)
Altså: resultatene fra EDS kan ikke telle med til årets mestvinnende i rasen, men alle spesialene arrangeres som vanlige norske utstillinger.

Mvh Styret / Utstillingskomitèen

Invitasjon til seminaret: Sunn hundeavl

Norsk Sankt Bernhard Klubb inviterer til seminaret: Sunn hundeavl – 10.10.2015:

Les invitasjonen her

OBS! OBS! Endring av siste påmeldingsfrist til pinseutstillingen

NGK NMK PINSE NY INFO

OBS! OBS! Ny info: Pinseutstillingen 2015

Til info NGK NMK

OBS! OBS! Pinseutstillingen 2015: Dommerendring NMK

NGK NMK 2015

ÅRETS UTSTILLINGSMYNDE 2014

Gratulerer til alle med 10 på topp utstillingsmynde 2014

utstillingsmynde2014 Ny

MYNDEN – frist for innlevering av stoff senest 1.mars

MYNDEN minner om frist for innlevering av stoff senest 1. mars For å kunne holde frister for utgivelse til medlemmene, så er det viktig at innleveringsfristen holdes!

NMK på Facebook

fb nmk

NMK Trøndelag på Facebook

fb nmk