Norsk myndeklubbs generalforsamling 2016

Ordinære generalforsamling vil bli avholdt lørdag 2. april i klubbhuset til hasle Lørens idrettslag, Spireavn. 1, 0580 Oslo. På generalforsamlingen skal det velges tillitsvalgte til ulike verv i klubben. Alle medlemmer i NMK oppfordres til å komme med forslag til kandidater.

Følgende tillitsverv skal besettes:
Styret: Leder (for 2 år), sekretær (for 1 år), kasserer (for 2 år), styremedlem (for 2 år), 2 varamedlemmer (for 1 år)
Revisor og vararevisor: 2 medlemmer, begge for 2 år
Utstillingskomiteen: 1 medlem for 1 år, 2 medlemmer for 3 år
Redaksjonskomiteen: 3 medlemmer for 3 år
Materialforvalter: 1 medlem for 2 år
Utregning av årets mynde: 1 medlem for 2 år
Lure coursing-komiteen: 2 medlemmer for 2 år, 2 varamedlemmer for 1 år
Valgkomiteen: 1 varamedlem for 1 år

 I tillegg er det behov for medlemmer i de ulike raseutvalgene.

 Har du lyst til å bidra selv, eller kjenner du noen som du vil foreslå, så ikke nøl med å ta kontakt!

 Forslag på kandidater må være valgkomiteen i hende/poststemplet senest seks uker før generalforsamlingen, og kan sendes til: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

 Med vennlig hilsen Valgkomiteen
Hans-Johnny S. Nilsen, leder
Siv-Lene Havold Steene
Espen Uvaag
Nina Tjøstheim

Pinseutstillingen 2016

Under finner dere PM til årets Pinseutstilling.

NY PM PINSEN 2016

Utstillinger i 2016 med deltakelse av Myndeklubbens raser

Styret har registrert betydelig misnøye med antall utstillinger for Myndeklubbens raser i østlandsområdet i 2016. Vi har gjennomgått listen på nytt og foretatt visse justeringer for at fordelingen skal harmonere bedre med hundepopulasjonen i de ulike landsdelene; det vil si at vi har sagt «ja» til noen flere utstillinger på Østlandet, uten at dette har ført til reduksjon andre steder i landet.

Nå må det også i rettferdighetens navn sies at flere arrangører har fått ja fra oss, men har valgt å ikke ta med våre raser. Så vidt vi har kunnet bringe på det rene, gjelder dette seks utstillinger.

Styret opplever balansen mellom å ivareta det vi mener er til beste for rasenes kvalitet, og medlemmenes ønsker som utfordrende. En raseklubbs formål er først og fremst å ivareta sine raser (det som NKK benevner raseforvaltning), og dette tar vi på alvor. Samtidig ønsker vi selvsagt ikke at medlemmene skal oppfatte oss som «diktatoriske» og altfor rigide. Vi håper de tiltak vi nå har iverksatt med hensyn til terminlisten for 2016, kan oppfattes som positive og føre til at våre medlemmer føler at deres ønsker er blitt bedre imøtekommet.

NB: Annonser til Jule-mynden

Ønsker du å skryte av dine firbente, informere om valpekull/importer, eller rett og slett bare hilse til venner og kjente; så husk å sende dette til redaksjonen innen 15. november.

Mvh Styret

Deadline Julemynden

Ny utsatt deadline for innsendelse av stoff til Julemynden er: 15. november.

Helseundersøkelsen: siste frist for svar den 30.september

Kjære Mynde-eier
Tusen takk til alle dere som allerede har svart på undersøkelsen! Det har kommet inn mange svar. Vi håper likevel at enda flere skal besvare undersøkelsen før vi avslutter, slik at vi kan nærme oss den svarprosenten som er oppnådd på andre raser. Dette vil bidra til å gi raseklubben en best mulig oversikt over situasjonen i rasen.
Husk at undersøkelsen er anonym – raseklubben vil bare få oppgitt prosent-antallet av de ulike avkrysningene i undersøkelsen. Vi er derfor glade om de av dere som enda ikke har svart vil delta med en beskrivelse av din/dine hunder ved å følge linken under. Undersøkelsen er åpen for alle hunder av rasen.
Vi ønsker også at det legges inn opplysninger om hunder som er døde- det er den eneste muligheten til å finne levealder og dødsårsaker i rasen. Hvis dere har flere hunder, kan linken brukes flere ganger.

Vennlig hilsen
Frode Lingaas
Veterinærhøgskolen

Kynologikurs den 9.- 11.oktober

Moss og Omegn Hundeklubb har invitert Per Harald Nymark til å ha Kynologikurs den 9.- 11.oktober.
Det ønskes at flest mulig skal få mulighet å delta og frist er dermed utsatt til den 21. september.

For mer informasjon, se link: Kynologikurs

INFO EDS

Spesialutstillinger:

Dag: Fredag 4.9-2015
Tid:
Afghaner: 13.00
APPSU: 13.00
Borzoi: 14.00
Italiener: 13.00
Sauki: 13.00
Whippet: 13.00

Endelig er snart EDS her og flere raseutvalgs spesialer er klare! Husk å beregne god tid til Lillestrøm. For parkering, klikk linken: KART
Tid for oppmøte ser dere beskrevet over. Overtagelse av ringene skjer klokken 13.00, og bedømmingen vil foregå i hall D. Noe forsinkelser kan forekomme.
For mer utfyllende informasjon til arrangementet, se EDSs egen hjemmeside: EDS 2015

EDS og utregning av årets raser i NMK

Til informasjon:
Resultatene fra EDS’ utstilling lørdag 5/9, kan ikke tas med i utvalgenes utregning av Årets rase 2015.
Plasseringssystemet denne dagen er ikke forenlig med NMK’s regler for utregning.
EDS følger FCI’s system (se linken nedenfor), med beste hannhund- og beste tispeklasse, men bare tre plasseringer (junior, CACIB-vinner og veteran); det blir altså ingen slike klasser med CK-hunder.

(EDS: Bedømmelse)
Altså: resultatene fra EDS kan ikke telle med til årets mestvinnende i rasen, men alle spesialene arrangeres som vanlige norske utstillinger.

Mvh Styret / Utstillingskomitèen

Invitasjon til seminaret: Sunn hundeavl

Norsk Sankt Bernhard Klubb inviterer til seminaret: Sunn hundeavl – 10.10.2015:

Les invitasjonen her

NMK på Facebook

fb nmk

NMK Trøndelag på Facebook

fb nmk